ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

FINISH All in 1 Max tablety do myčky nádobí 48 ks

FINISH All in 1 Max tablety do myčky nádobí 48 ks
Výrobce:Reckitt Benckiser
Katalogové číslo:080176
EAN kód:5997321736259
Skupinové balení:5 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:187,00 Kč
Cena s DPH:226,27 Kč

Multifunkční tablety do myčky nádobí

Finish PowerBall All in 1 Max si poradí se vším, co mu přijde do cesty. Jeho účinné složení s PowerBall odstraní i připečené jídlo, abyste vždy dosáhli nejlepšího výsledku napoprvé.

10 účinků síly Power Actions pro nejvyšší čistotu a lesk:

Odstranění nejsilnějších nečistot
Funkce předmáčení
Odstranění čajových skvrn
Funkce soli
Funkce leštidla
Ochrana myčky proti vodnímu kameni
Síla odstraňující mastnotu
Účinnost při nízkých teplotách
Ochrana filtru
Ochrana sklenic

Použití Finish All in 1 Max tablety do myčky:
 
  • tablet se dotýkejte pouze suchýma rukama
  • nerozbalujte je, pouze vložte do zásobníku
  • při krátkých programech dosáhnete nejlepšího výsledku, když tabletu položíte na dno myčky vedle filtru
  • při každém použití zase krabici uzavřete
  • skladujte v chladu a suchu

Složení Finish All in 1 Max tablety do myčky:
5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, fosfonáty. Méně než 5 % polykarboxyláty, neiontové povrchově aktivní látky, enzymy (subtilisin, amylasa), parfém.


Bezpečnostní upozornění:     Varování

Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

H272     Může zesílit požár; oxidant.
H302     Zdraví škodlivý při požití.
H315     Dráždí kůži.
H318     Způsobuje vážné poškození očí.
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
H334     Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335     Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400     Vysoce toxický pro vodní organismy.
P101     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103     Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264     Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313     Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 

Další doporučené zboží

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX