ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

NEFLEK SPRAY tekutý odstraňovač skvrn 500ml

Akce
NEFLEK SPRAY tekutý odstraňovač skvrn 500ml
Výrobce:Cleary Group S.r.l.
Katalogové číslo:100000880
EAN kód:8056646091836
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:86,00 Kč
Běžná cena s DPH:104,06 Kč
Sleva:27%
Akční cena bez DPH:63,00 Kč
Akční cena s DPH:76,23 Kč

Odstraňovač skvrn ve spreji na bílé i barevné prádlo. Odstraňuje skvrny snadno a rychle.

Snadno odstraní každý flek: víno, káva, čokoláda, ovoce, tráva, inkoust, make-up, krev, mastné skvrny.

  • Bez chloru
  • Účinný již od 30 °C
  • Maximální účinek a cílená aplikace


Odstraňovač skvrn pro použití na tkanině před praním, snadno odstraní i nejodolnější skvrny  na bílém i barevném prádle. U barevného textilu a jemných tkanin vyzkoušejte odolnost tkaniny a její barvy na malém skrytém místě - např. lemu. 

Použití: nastříkejte na skvrnu, nechte 1-2 minuty působit a poté pokračujte v běžném praní. Nenechejte na tkanině zaschnout! Dodržujte pokyny pro praní uvedené na štítcích vašich oděvů. Pokud máte pochybnosti o odolnosti barev, nejprve je vyzkoušejte na skryté části látky. Nejlepších výsledků dosáhnete, když předem ošetříte sprejem obě strany oděvu více než jednou.


Bezpečnostní upozornění:

 

      Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX