Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Waschkonig Oxy Kraft tekutý odstraňovač skvrn 1500 ml

Akce
Waschkonig Oxy Kraft tekutý odstraňovač skvrn 1500 ml
Výrobce:Clovin Germany GmbH
Katalogové číslo:081590
EAN kód:4260418930696
Skupinové balení:9 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:89,00 Kč
Běžná cena s DPH:107,69 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:67,00 Kč
Akční cena s DPH:81,07 Kč

Ideální pomocník při odstraňování zaschlých a odolných skvrn. Aktivní formule obsažená v nové generaci odstraňovače skvrn zajišťuje efektivní odstranění odolných a zašlých skvrn od kávy, čaje, džusu, vína, trávy, bláta, ovoce, zeleniny, coly, inkoustu atd. Může být použit buď jako přísada do pracího prostředku nebo se nanáší přímo na skvrny. Vhodný pro praní a namáčení barevných i bílých textílií. Neobsahuje chlór, takže je bezpečný pro tkaniny. Účinkuje již při nízkých teplotách.

Složení: 5% nebo více, avšak méně než 15%bělicí činidla na bázi kyslíku; méně než 5 %neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, parfém.


Bezpečnostní upozornění:

 

      Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315: Dráždí kůži.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

17.02.2021

Dárek k nákupu

K nákupu nad 1 000 Kč dostanou zákazníci zdarma dezinfekční gel 100ml.

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

MenuX

InformaceX