ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

FIORILLO prací gel OLIO DI ARGAN, 42 dávek, 2,5 L

AkceNovinka
FIORILLO prací gel OLIO DI ARGAN, 42 dávek, 2,5 L
Výrobce:Fiorillo Detergenza S.r.l.
Katalogové číslo:100000815
EAN kód:8017412003408
Skupinové balení:3 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:139,00 Kč
Běžná cena s DPH:168,19 Kč
Sleva:26%
Akční cena bez DPH:103,00 Kč
Akční cena s DPH:124,63 Kč

Univerzální jemný prací gel na bílé i barevné prádlo s přídavkem arganového oleje. Účinný od nízkých teplot, intenzivní vůně i po uschnutí, praní v pračce i ruční praní.
 

  • 2,5 l = 42 pracích dávek (pro 4,5 kg prádla)
  • Účinný při praní již od 30 °C
  • Intenzivní vůně zůstává cítit na prádle i po uschnutí
  • Praní v pračce i ruční praní
  • Univerzální na bílé i barevné prádlo
  • Arganový olej zjemňuje prádlo


Složení: 5–15% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% optické zjasňovače, neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově
aktivní látky, parfémy, methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone


Bezpečnostní upozornění:

 

      Varování


Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňující informace na štítku: EUH208 Obsahuje parfém; reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Ošetřený předmět obsahuje CMIT/MIT (3:1).
» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX