ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

PRONTO Na různé povrchy multifunkční čistič rozprašovač 500 ml

Akce
PRONTO Na různé povrchy multifunkční čistič rozprašovač 500 ml
Výrobce:S.C. Johnson
Katalogové číslo:100000604
EAN kód:5000204218480
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:124,00 Kč
Běžná cena s DPH:150,04 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:93,00 Kč
Akční cena s DPH:112,53 Kč
Pronto Everyday Clean multifunkční čistič je určený k odstraňování nečistot, ale dostatečně jemný pro každodenní použití. Šetrně odstraňuje nečistoty bez poškození povrchů nebo zanechání šmouh. Neobsahuje silikon.

Vlastnosti:
 
  • šetrně čistí bez šmouh
  • na všechny povrchy (káme, ocel, dřevo, sklo, elektronika a další)
  • 3x účinnější odstranění špíny a odstranění prachu ve srovnání s čistým hadříkem

Návod pro použití: Otočte tryskou do pozice „ON“. Nastříkejte přípravek na povrch a vyčistěte měkkým hadříkem nebo papírem. El. zařízení nejdříve odpojte, přípravek nastříkejte na hadřík a pak s ním zařízení vyčistěte. Jestliže si nejste jisti, vyzkoušejte přípravek na málo viditelném místě. Nepoužívejte na kůži, dřevo bez povrchové úpravy neleštěný mramor či žulu. Nekombinujte s jinými přípravky na čištění.

Upozornění: Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

Složení: parfémy, Methylisothiazolinone
Obsahuje: 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.

 
Bezpečnostní upozornění:
 

 

     Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P302 + P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P501) Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
(P280) Používejte ochranné rukavice.319 Způsobuje vážné podráždění očí.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX