Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

PRONTO Na různé povrchy multifunkční čistič rozprašovač 500 ml

PRONTO Na různé povrchy multifunkční čistič rozprašovač 500 ml
Výrobce:S.C. Johnson
Katalogové číslo:081267
EAN kód:5000204826135
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:92,00 Kč
Cena s DPH:111,32 Kč
Pronto Multifunkční čistič na čištění různých povrchů
 
  • šetrně čistí bez šmouh
  • na všechny povrchy
  • 3x účinnější odstranění špíny a odstranění prachu ve srovnání s čistým hadříkem

Návod pro použití: Otočte tryskou do pozice „ON“. Nastříkejte přípravek na povrch a vyčistěte měkkým hadříkem nebo papírem. El. zařízení nejdříve odpojte, přípravek nastříkejte na hadřík a pak s ním zařízení vyčistěte. Jestliže si nejste jisti, vyzkoušejte přípravek na málo viditelném místě. Nepoužívejte na kůži, dřevo bez povrchové úpravy neleštěný mramor či žulu. Nekombinujte s jinými přípravky na čištění.

Upozornění: Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

Složení: parfémy, Methylisothiazolinone
Obsahuje: 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.

 
Bezpečnostní upozornění:
 

 

     Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P302 + P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P501) Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
(P280) Používejte ochranné rukavice.319 Způsobuje vážné podráždění očí.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX