ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

PRONTO Multi Surface Original proti prachu multifunkční čistič 400 ml

Akce
PRONTO Multi Surface Original proti prachu multifunkční čistič 400 ml
Výrobce:S.C. Johnson
Katalogové číslo:080069
EAN kód:5000204151503
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:102,00 Kč
Běžná cena s DPH:123,42 Kč
Sleva:32%
Akční cena bez DPH:69,00 Kč
Akční cena s DPH:83,49 Kč
Universální antistatický čisticí a lešticí přípravek na hladké povrchy
 
  • Odstraňuje prach z různých povrchů, jako je např. kámen, kov, dřevo, sklo, elektronika apod.
  • Usnadňuje utírání prachu a zanechává příjemnou vůni.
  • Dlouhodobý antistatický účinek zabraňuje dalšímu usazování prachu.

Návod k použití: Důkladně protřepejte. Nastříkejte na povrch s setřete měkkou čistou tkaninou.Při čištění malých předmětů nastříkejte přímo na tkaninu a vyleštěte povrch.


Bezpečnostní upozornění:    Varování

Obsahuje:
2-methylisothiazol-3(2H)-on.

Standardní věty o nebezpečnosti:
(H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
(H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P302 + P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
(P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
(P501) Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
(P280) Používejte ochranné rukavice.

Další označování:
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Skladujte na chladném a suchém místě.
2% hmotnosti náplně jsou hořlavé.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX