ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Glanz Meister Platinum Alles in 1 tablety do myčky 65 ks

Akce
Glanz Meister Platinum Alles in 1 tablety do myčky 65 ks
Výrobce:Clovin Germany GmbH
Katalogové číslo:081398
EAN kód:4260418933161
Skupinové balení:9 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:220,00 Kč
Běžná cena s DPH:266,20 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:165,00 Kč
Akční cena s DPH:199,65 Kč
Vysoce účinné německé tablety do myčky nádobí. Tablety do myčky GlanzMeister Platinum obsahují vysoce aktivní složky, které rychle a důkladně odstraní i ty nejodolnější nečistoty.

Tablety Glanz Meister Platinum Alles in 1:
 
 • pracují již od 35°C
 • efektivně čistí
 • odstraňují odolné nečistoty, mastnotu, skvrny od čaje a kávy
 • zanechávají zářivý lesk
 • ochraňují sklo, zabraňují korozi skla
 • chrání příbory
 • ochraňují myčku, zabraňují tvorbě usazenin a vodního kamene
 • ochraňují kovové nádobí a příbory
 • změkčují vodu
 • neutralizují pachy, zanechávají svěží vůni
 • obsahují aktivní kyslík
 • biologicky odbouratelné


Bezpečnostní upozornění:

 
      Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.
26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX