ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

CASACHIARA DEODORANTE LAVASTOVIGLIE limone verde, osvěžovač myčky nádobí

AkceNovinka
CASACHIARA DEODORANTE LAVASTOVIGLIE limone verde, osvěžovač myčky nádobí
Výrobce:Packaging Imolese s.p.a.
Katalogové číslo:000980
EAN kód:8031447220241
Skupinové balení:24 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:42,00 Kč
Běžná cena s DPH:50,82 Kč
Sleva:26%
Akční cena bez DPH:31,00 Kč
Akční cena s DPH:37,51 Kč
Osvěžovač myčky nádobí vám umožní odstranit nepříjemné pachy a mít v myčce vždy příjemný pocit svěžesti díky jemnosti jeho exkluzivní citronové vůně.

Až 60 mycích cyklů – dobu trvání ovlivňuje použitý mycí program a teplota.

Použití: vyjměte osvěžovač z obalu a zavěste jej na horní koš tak, aby nepřekážel rotujícím dílům myčky. Aktivuje se sám při prvním mycím cyklu. Pro zachování účinnosti produktu vždy kontrolujte spotřebu deodorantu a po spotřebování jej vyměňte.

Obsah: 4 ml

Bezpečnostní upozornění:     Varování

Standardní věty o nebezpečnosti
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Další doporučené zboží

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX