ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Waschkönig Universal prací gel 110 dávek, 3,305 L

Akce
Waschkönig Universal prací gel 110 dávek, 3,305 L
Výrobce:Clovin Germany GmbH
Katalogové číslo:100000714
EAN kód:4260418930436
Skupinové balení:4 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:174,00 Kč
Běžná cena s DPH:210,54 Kč
Sleva:21%
Akční cena bez DPH:137,00 Kč
Akční cena s DPH:165,77 Kč


Waschkönig Universal je německý prací gel pro bílé a stálobarevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a skvrn již od 20 °C při zachování barev. Účinně odstraňuje odolné skvrn z tkanin při nízkých teplotách, chrání je před poškozením a zanechá příjemnou vůni. Gel obsahuje složky, které chrání vaši pračku před usazováním vodního kamene a korozí.

  • 3,305 l = 110 pracích dávek
  • vhodný na bílé i barevné prádlo
  • dlouhotrvající svěžest a vůně
  • nevhodný pro vlnu a hedvábí
  • teplotní prací rozsah: 20-90 °C


Dávkování na 4,5 kg prádla:

tvrdost vody

méně

zašpiněné prádlo

běžně

zašpiněné prádlo

hodně

zašpiněné prádlo

měkká voda

30 ml

30 ml

40 ml

středně tvrdá voda

30 ml

30 ml

50 ml

velmi tvrdá voda

40 ml

40 ml

60 ml


1 uzávěr = 80 ml

Ruční praní: 20 ml pracího prostředku do 5 litrů vody.Bezpečnostní upozornění:

 

     Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal dle pokynů výrobce nebo osoby oprávněné k nakládání s odpady.
Doplňující informace:
EUH208 Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX