ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

DUAL POWER GREENLIFE LAVATRICE ekologický prací gel 100 dávek, 5 L

Akce
DUAL POWER GREENLIFE LAVATRICE ekologický prací gel 100 dávek, 5 L
Výrobce:ITALCHIMICA s.r.l.
Katalogové číslo:100000896
EAN kód:8054633837603
Skupinové balení:2 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:549,00 Kč
Běžná cena s DPH:664,29 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:412,00 Kč
Akční cena s DPH:498,52 Kč
Ekologický tekutý prací gel DUAL POWER GREENLIFE LAVATRICE je šetrný k životnímu prostředí. Je vhodný na všechny druhy prádla. Odstraňuje skvrny šetrně k vláknům. Účinný již od 30 °C, prádlo zanechává příjemně provoněné.
Receptura DUAL POWER GREENLIFE LAVATRICE je na bázi přírodních tenzidů rostlinného původu, které snižují použití barviv, fosfonátů a alergenů kůže. Neobsahuje mikroplasty.

5 l = 100 pracích dávek


Bezpečnostní upozornění:    Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte obličej, ruce a všechny odkryté části kůže.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Ošetřený předmět obsahuje CMIT/MIT (3:1)
 » Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX