ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

PRATIC Lavatrice Oxygen Power univerzální prací gel 45 dávek, 2,5 L

Akce
PRATIC Lavatrice Oxygen Power univerzální prací gel 45 dávek, 2,5 L
Výrobce:EMMEGI DETERGENTS S.r.l.
Katalogové číslo:100000863
EAN kód:8017948019775
Skupinové balení:6 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:154,00 Kč
Běžná cena s DPH:186,34 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:115,00 Kč
Akční cena s DPH:139,15 Kč

Univerzální prací gel s odstraňovačem skvrn.
 

  • 2,5 l = 45 pracích dávek
  • vhodný na bílé i barevné prádlo
  • se sílou aktivního kyslíku
  • 2v1 - pere a odstraňuje odolné skvrny
  • neutralizuje pachy prádla i pračky
  • působí již při nízkých teplotách praní


Prádlo důkladně vypere a odstraní i ty nejodolnější skvrny (červené víno, make-up, mastnota). Díky inovativnímu složení neutralizuje pachy prádla i pračky.


Bezpečnostní upozornění:

 

                Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal dle pokynů výrobce nebo osoby oprávněné k nakládání s odpady.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX