ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ariel Alfa Professional prací prášek 15 kg

Ariel Alfa Professional prací prášek 15 kg
Výrobce:Procter & Gamble
Katalogové číslo:080961
EAN kód:5413149222144
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:1 190,00 Kč
Cena s DPH:1 439,90 Kč

Univerzální enzymatický práškový prací prostředek, který účinně odstraňuje běžná zašpinění. Je určený především do profesionálních prádelenských provozů. Nové složení pracího prostředku na bílé prádlo Ariel Alfa bylo vylepšeno tak, aby pralo bílé prádlo dokonce ještě důkladněji. Ariel Alfa obsahuje v porovnání s předchozí verzí 2,5x více optických rozjasňovačů, které obnovují bělost a prádlo díky tomu vypadá déle jako nové. Udržuje a vylepšuje původní bělost dokonce i po 50 vypráních (nezávisle testováno TZU Brno). Obsahuje polymer, který zamezuje usazování nečistot v prádle.
 

Vlastnosti:

  • Šetrně pere při nízkém chemickém poškození vlákna.
  • Je vhodný pro použití při teplotách 40-90 °C
  • Pro všechny typy pracích strojů


Použití:

  • Pro bílé a stálobarevné prádlo


Omezení použití:

  • Nepoužívejte v automatických dávkovačích
  • Není vhodný na vlnu a hedvábí
 

Bezpečnostní upozornění:     Varování


Standardní věty o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

MenuX

InformaceX