ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Wasche Meister Color prací gel 114 dávek, 4 L

Akce
Wasche Meister Color prací gel 114 dávek, 4 L
Výrobce:Shmidt Group Trading LPS
Katalogové číslo:100000829
EAN kód:4260418934298
Skupinové balení:3 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:198,00 Kč
Běžná cena s DPH:239,58 Kč
Sleva:29%
Akční cena bez DPH:140,00 Kč
Akční cena s DPH:169,40 Kč

Wasche Meister GEL Color 114 dávek byl navržen jako univerzální prostředek na  praní. S tímto pracím gelem můžete vyprat celý šatník, jelikož jsou jeho součástí složky pro různé materiály prádla. Není nutné prádlo předem namáčet, tento prací gel všechny skvrny odstraní. Prací gel Wasche Meister; se hodí k  běžné údržbě. Zvláštní důraz klade na zachování intenzity barvy vašeho prádla. Tento gel na praní se hodí pro barevné prádlo.
 

  • 4 l = 114 pracích dávek
  • určeno na barevné prádlo
  • dlouhotrvající svěžest a vůně
  • příznivě působí na intenzitu barev
  • nevhodný pro vlnu a hedvábí
  • teplotní prací rozsah: 30-60 °C


Složení: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone.


Bezpečnostní upozornění:

 

      Varování


Standardní věty o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle pokynů výrobce nebo osoby oprávněné k nakládání s odpady.
» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX