ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Scala CURALAVATRICE čistič pračky 3v1, 250 ml

Scala CURALAVATRICE čistič pračky 3v1, 250 ml
Výrobce:DECO INDUSTRIE S.C.P.A.
Katalogové číslo:100000979
EAN kód:8006130504281
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:50,00 Kč
Běžná cena s DPH:60,50 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:37,40 Kč
Akční cena s DPH:45,25 Kč
Čistič pračky čistí a odstraňuje nečistoty z vaší pračky, zbytky pracích prostředků, vodní kámen a nepříjemný zápach. Doporučuje se používat čistič alespoň jednou měsíčně.

Scala CURALAVATRICE čistič pračky 3v1
 
  • čistí
  • odstraňuje vodní kámen
  • odstraňuje zápach

Bezpečnostní upozornění:     Varování

Standardní věty o nebezpečnosti
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.
» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX