ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Fixinela tablety do pisoáru Oceán 1 kg

Akce
Fixinela tablety do pisoáru Oceán 1 kg
Výrobce:TATRACHEMA VD
Katalogové číslo:100000453
EAN kód:8585003991811
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:296,00 Kč
Běžná cena s DPH:358,16 Kč
Sleva:26%
Akční cena bez DPH:220,00 Kč
Akční cena s DPH:266,20 Kč
Dezodorační a čistící přípravek, čistí a uvolňuje příjemnou vůni, zamezuje tvorbě vodního a močového kamene. Vysoce účinný čistící prostředek obsahující účinné tenzidy. Odstraňuje nečistoty a zabraňuje tvorbě usazenin i na těžko přístupných místech. Uvolňuje příjemnou vůni, čistí, dezodoruje a omezuje tvorbu vodního a močového kamene.


Návod k použití:
Vložte do pisoárové mísy. Při každém spláchnutí se uvolňují účinné látky. Doporučujeme použití ve školství, zdravotnictví, hotelnictví, gastronomickém průmyslu, potravinářském průmyslu, ve  službách, domácnostech apod. Po ukončení práce si ruce umyjte mýdlem a ošetřete krémem.

Složení:
5-15% neiontové povrchově aktivní látky, 15-30% aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Butylphenyl methylpropional, LIMONENE, EUGENOL, BENZYL salicylát, LINALOOL, coumarin, barvivo. Obsahuje Benzyl Salicylate, Coumarin, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci.


Bezpečnostní upozornění:    Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle a ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
P302+P352  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.
 

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Pojďme spolupracovat

Obchodní zástupce Lucie Kavanová
(+420) 737 921 123 kavanova@alfachem.cz

Zákaznický servis

Dotazy ohledně objednávek
(+420) 724 538 635 dotazy@alfachem.cz
26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX