ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Fixinela tablety do pisoáru Oceán 1 kg

Fixinela tablety do pisoáru Oceán 1 kg
Výrobce:TATRACHEMA VD
Katalogové číslo:080804
EAN kód:8585003991811
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:296,00 Kč
Cena s DPH:358,16 Kč
Dezodorační a čistící přípravek, čistí a uvolňuje příjemnou vůni, zamezuje tvorbě vodního a močového kamene. Vysoce účinný čistící prostředek obsahující účinné tenzidy. Odstraňuje nečistoty a zabraňuje tvorbě usazenin i na těžko přístupných místech. Uvolňuje příjemnou vůni, čistí, dezodoruje a omezuje tvorbu vodního a močového kamene.


Návod k použití:
Vložte do pisoárové mísy. Při každém spláchnutí se uvolňují účinné látky. Doporučujeme použití ve školství, zdravotnictví, hotelnictví, gastronomickém průmyslu, potravinářském průmyslu, ve  službách, domácnostech apod. Po ukončení práce si ruce umyjte mýdlem a ošetřete krémem.

Složení:
5-15% neiontové povrchově aktivní látky, 15-30% aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Butylphenyl methylpropional, LIMONENE, EUGENOL, BENZYL salicylát, LINALOOL, coumarin, barvivo. Obsahuje Benzyl Salicylate, Coumarin, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci.


Bezpečnostní upozornění:    Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle a ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
P302+P352  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.
 

Další doporučené zboží

Potřebujete poradit?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte.

dotazy@alfachem.cz(+ 420) 733 535 291(+ 420) 516 474 424
12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX