ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

FIORILLO Piatti Limone prostředek na nádobí s vůní citronu 4 L

Akce
FIORILLO Piatti Limone prostředek na nádobí s vůní citronu 4 L
Výrobce:Fiorillo Detergenza S.r.l.
Katalogové číslo:100000860
EAN kód:8017412000018
Skupinové balení:4 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:174,00 Kč
Běžná cena s DPH:210,54 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:130,00 Kč
Akční cena s DPH:157,30 Kč

FIORILLO PIATTI LIMONE s vůní citronu

prostředek na ruční mytí nádobí, skla i podlahy. Účinný i ve studené vodě, důkladně odmašťuje, odstraňuje pachy.
Prostředek na nádobí značky Fiorillo navíc patří mezi profesionální čistící prostředky.


Bezpečnostní upozornění:

 

     Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
 

Další doporučené zboží

Podobné produkty

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX