ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Duck Fresh Discs Mořská vůně WC gel pro hygienickou čistotu a svěžest toalety, 36 ml

Akce
Duck Fresh Discs Mořská vůně WC gel pro hygienickou čistotu a svěžest toalety, 36 ml
Výrobce:S.C. Johnson
Katalogové číslo:080831
EAN kód:5000204965926
Skupinové balení:10 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:65,29 Kč
Běžná cena s DPH:79,00 Kč
Sleva:26%
Akční cena bez DPH:48,00 Kč
Akční cena s DPH:58,08 Kč

Duck Fresh discs - čistič WC mořská vůně.

WC gel Duck Fresh Discs Mořská vůně dokonale vyčistí Vaší toaletu a  velmi spolehlivě ji ochrání před vodním kamenem. Stačí jednoduše aplikovat na vnitřní stěnu mísy a gelový disk Duck se chopí práce za vás. WC gel Duck Fresh provoní celou místnost mořskou vůní.

V balení naleznete gelovou náplň a praktický hygienický aplikátor. Dokonale vyčistí vaši toaletu, gel spolehlivě ochrání WC proti vodnímu kamenemi při každém spláchnutí. Příjemná citrusová vůně. Náplň vydrží cca 6 týdnů nebo 600 spláchnutí.
 

Návod:
Zajistěte, aby toaleta byla čistá. Vložte náplň s gelem do dávkovače tak, aby západka zaskočila do prvního otvoru. Odstraňte víčko. Přitlačte náplň na vnitřní stěnu záchodové mísy blízko okraje. Stiskněte západku a stlačte dávkovač k míse dokud západka nezaskočí do dalšího otvoru. Uvolněte dávkovač rovným pohybem dozadu. Na stěně mísy zůstane gelový disk který uvolňuje svěží a výraznou vůni. Pevně nasaďte víčko zpět a uložte pro další použití. Jedna celá náplň obsahuje 6 gelových disků a vydrží až 600 spláchnutí.

Složení:
Alifatické uhlovodíky, neiontové povrchově aktivní látky 30%, parfémy, linalool, coumarin, eugenol, limonene, citral.

Upozornění:
Udržujte mimo dosah dětí a zvířat. Pokud dojde ke kontaktu s očima, vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud dojde k polknutí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a  ukažte tento obal. Umyjte a osušte si ruce po použití. Pouze pro použití v  toaletních mísách. Obsahuje kumarin. Může vyvolat alergickou reakci.

H271     Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H302     Zdraví škodlivý při požití.
H314     Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315     Dráždí kůži.
H317     Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318     Způsobuje vážné poškození očí.
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
H332     Zdraví škodlivý při vdechování.
H361     Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H400     Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410     Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411     Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412     Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312     PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Potřebujete poradit?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte.

dotazy@alfachem.cz(+ 420) 733 535 291(+ 420) 516 474 424
12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX