ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Brait WC blok 4in1 Color Blue Ocean Effect 40 g

Akce
Brait WC blok 4in1 Color Blue Ocean Effect 40 g
Výrobce:DRAMERS S.A.
Katalogové číslo:081810
EAN kód:5908248103062
Skupinové balení:22 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:32,00 Kč
Běžná cena s DPH:38,72 Kč
Sleva:26%
Akční cena bez DPH:23,60 Kč
Akční cena s DPH:28,56 Kč

Zajišťuje hygienicku čistotu, zabraňuje tvorbě usazenin a zanechává příjemnou vůni. Po každém spláchnutí bude vaše toaleta hygienicky čistá a svěží.  Voda se při splachování obarví. Aktivní látky zůstanou působit v toaletní míse delší dobu a zajistí tak její hygienickou čistotu i mezi spláchnutími.

HYGIENE & FRESH formule:
1. Vytváří aktivní pěnu.
2. Čistí a dstraňuje všechny nečistoty
3. Zabraňuje tvorbě usazenin
4. Eliminuje pachy a zanechává dlouhotrvající svěží vůni


Bezpečnostní upozornění:


 
  Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Doplňující informace:
EUH 208: ObsahujeLinalyl acetát. Může vyvolat alergickou reakci.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Potřebujete poradit?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte.

dotazy@alfachem.cz(+ 420) 733 535 291(+ 420) 516 474 424
26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

MenuX

InformaceX