ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

SIDOLUX Professional na připáleniny a krbová skla 500ml rozprašovač

Akce
SIDOLUX Professional  na připáleniny a krbová skla 500ml rozprašovač
Výrobce:Lakma
Katalogové číslo:100000184
EAN kód:5902986271069
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:85,00 Kč
Běžná cena s DPH:102,85 Kč
Sleva:21%
Akční cena bez DPH:67,00 Kč
Akční cena s DPH:81,07 Kč

Sidolux Professional na PŘIPÁLENINY A KRBOVÁ SKLA je mimořádně účinný prostředek k odstraňování obtížně odstranitelných připálenin ze sporáků, kamen, grilů, roštů, hrnců a pánví.Zároveň je určený na čištění krbových skel. Aktivní složky obsažené v prostředku zajistí důkladné odstranění připálenin i z obtížně dostupných míst.

Vlastnosti produktu:

  • odstraňuje odolné nečistoty
  • rozpouští mastnotu a špínu
  • nepoškozuje povrch

Způsob použití: Aplikujte prostředek na čištěný povrch. Podle stupně znečištění / síly připálenin, nechte prostředek působit několik minut, nenechejte jej zaschnout. Čištěný povrch důkladně omyjte vlhkou houbou a opláchněte teplou vodou. V případě zaschlých a navrstvených připálenin proces opakujte.

Upozornění: Neaplikujte na horké, hliníkové, pozinkované, mosazné a jiné povrchy citlivé na alkálie.


Bezpečnostní upozornění:   Nebezpečí


Nebezpečné látky uváděné na obalu výrobku podle čl. 18 odst. 3b) nařízení (ES) č. 1272/2008:
hydroxid sodný, D-Glukopyranosa, oligomerní, C10-16 alkyl glykosidy

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ O ČÍ: Několik minut opatrn ě vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními p ředpisy o nebezpečných odpadech, obalech nebo odpadech v obalech.
» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX