ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

MILIT prostředek na nádobí Citron 1 L

Akce
MILIT prostředek na nádobí Citron 1 L
Výrobce:Solira Company s.r.o.
Katalogové číslo:081465
EAN kód:8594000721376
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:28,00 Kč
Běžná cena s DPH:33,88 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:21,00 Kč
Akční cena s DPH:25,41 Kč
Účinný mycí přípravek na nádobí s příjemnou citronovou vůní.

Je určen pro mytí a čištění povrchů, oken, nádobí atd., má vynikající odmašťovací a čisticí schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci.


Bezpečnostní upozornění:


 
     Varování


EUH208     Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H318     Způsobuje vážné poškození očí.
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352     PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313     Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné složky: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX