ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Cillit Bang Žádná plíseň sprej 750 ml

Akce
Cillit Bang Žádná plíseň sprej 750 ml
Výrobce:Reckitt Benckiser
Katalogové číslo:100000836
EAN kód:5900627067309
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:95,00 Kč
Běžná cena s DPH:114,95 Kč
Sleva:26%
Akční cena bez DPH:70,00 Kč
Akční cena s DPH:84,70 Kč

Cillit Bang odstraňovač černé plísně čisticí a dezinfekční přípravek ve spreji, který rychle zničí všechnu plíseň a to předěvším díky svému účinnému Turbo Power složení. Není třeba silné drhnutí. Ideální pro použití ve vlhkých prostorech a místech s častým výskytem plísně.

Vhodné na: keramický kuchyňský dřez, pracovní plochy, vany, umyvadla, záchodové mísy, kuchyňské digestoře, sporáky, kuchyňské skříňky (kromě dřevěných), dveře chladniček, sprchové kouty a závěsy/zástěny (kromě potištěných), odpadkové koše, chrom, odtoky dřezů a umyvadel, spáry na stěnách obložených obkladačkami.

10 x účinnější v odstranění plísní v porovnání s přípravkem Cillit Bang Power Cleaner a vodní kámen a nečistoty po 10 minutách od aplikace.

Vlastnosti odstraňovače plísně CILLIT BANG

 • Odstraňovač černé plísně
 • Vhodný na umyvadla a dřezy, spárovací hmoty, vany, nerezové baterie, dlažbu i sklo
 • Výkonná formule s bělidlem
 • Ošetřená místa zároveň dezinfikuje 
 • Viditelné výsledky během několika sekund
 • Objem 750 ml


Nepoužívejte přípravek na následujících površích:

oděvy, textilní materiály, koberce, dřevo, guma, vinyl, lakované povrchy a  tapety, mramor, žula, hliník. mosaz nebo měď. V případě kontaktu s těmito kovy okamžitě opláchněte vodou. Delší kontakt s kovem, starým porcelánem a  laminovaným plastem může způsobit změnu barvy. Před použitím vždy vyzkoušejte na  nenápadném místě pro ověření snášenlivosti s povrchem.

Návod k použití odstraňovače plísně CILLIT BANG:

 1. Před použitím vždy otestujte snášenlivost povrchu na skrytém místě. Dodržujte bezpečnostní pravidla výrobce uvedená na obalu.
 2. Otočte hubičku uzávěru do pozice "on"
 3. Držte sprej ve svislé poloze, cca 20 cm od čištěného povrchu
 4. Nastříkejte na povrch a nechte krátce působit (max. 5 min)
 5. Opláchněte vodou
 6. Setřete vlhkým hadříkem nebo houbičkou
 7. Používejte ochranné rukavice.


Složení odstraňovače plísně CILLIT BANG: Dezinfekční látka, chlornan sodný 2,6 g/100 g. Méně než 5% bělicí činidla na  bázi chloru, neiontové povrchově aktivní látky, parfém.

Upozornění BIOCID: Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Obsah nebezpečných látek: Chlornan sodný, hydroxid sodnýBezpečnostní upozornění:     Varování

EUH206     Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Pojďme spolupracovat

Obchodní zástupce Lucie Kavanová
(+420) 737 921 123 kavanova@alfachem.cz

Zákaznický servis

Dotazy ohledně objednávek
(+420) 724 538 635 dotazy@alfachem.cz
26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX