ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Cillit Bang Čisticí a dezinfekční sprej 750 ml

Akce
Cillit Bang Čisticí a dezinfekční sprej 750 ml
Výrobce:Reckitt Benckiser
Katalogové číslo:100000533
EAN kód:3059940003609
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:95,00 Kč
Běžná cena s DPH:114,95 Kč
Sleva:32%
Akční cena bez DPH:65,00 Kč
Akční cena s DPH:78,65 Kč

Cillit Bang Power Cleaner je čistící přípravek pro bělení a čistotu. Odstraňuje účinně každodení skvrny, připálenou mastnostu a zatvrdlou špínu. Díky technologii Turbo Power působí již za několik vteřin. Přípravek jednoduše nastříkáte na požadované místo a během několika vteřin jsou každodenní skvrny, připálená mastnota i zatvrdlá špína pryč.

Vhodné na: koupelnové keramické obkladačky, spáry na  stěnách, vany, umyvadla, sprchové zástěny, záchodové mísy, kuchyňské digestoře, varné desky, pracovní plochy, dveře chladniček, odpadkové koše, chrom, odtoky z  umyvadel a dřezů.
 

Použití Cillit Bang dezinfekční přípravek:

 • odstraňuje usazeniny, špínu a vodní kámen
 • má vysokou čisticí i odmašťovací schopnost
 • univerzální použití
 • pro čištění všech omyvatelných povrchů
 • skvěle funguje na různé typy povrchů
 • praktický rozprašovač pro snadné používání
 • nové složení
 • zabíjí 99,9% bakterií
 • čistí a dezinfikuje!
 • Bang a špína je pryč! Na douho!
 • vždy nejdříve vyzkoušejte působení na skryté části dříve, než nanesete na  příslušný povrch
 • před použitím nechte případně horké povrchy vychladnout
 • láhev udržujte ve svislé poloze ve vzdálenosti min. 10 cm od ošetřovaného povrchu.
 • otřete houbičkou nebo hadříkem
 • důkladně opláchněte vodou


Přípravek není vhodný pro použití na oděvy, koberce, textil, dřevěné, gumové, vinylové, papírové a barevné povrchy, mramor, hliník, měď nebo mosaz. Delší kontakt s kovy, starým porcelánem, laminátem nebo mramorem může způsobit jejich blednutí. V případě kontaktu s některým z výše uvedených materiálů ihned omyjte vodou.

Návod k použití:

 1. Otočte trysku do polohy ON. Držte lahev ve svislé poloze 20 cm povrchu, který chcete vyčistit a poté nastříkejte na povrch.
 2. Nechejte působit minimálně 5 minut pro odstranění 99,9 % bakterií.
 3. Důkladně opláchněte vodou. Po použití důkladně opláchněte houbičku nebo hadřík. Trysku poté zavřete do polohy OFF.
 4. Před použitím vždy vyzkoušejte na nenápadném místě pro ověření snášenlivosti s povrchem.


Složení: <5 %: chlorové bělicí činidlo, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky. Další složky: parfém. Nebezpečné látky: hydroxid sodný, chlornan sodný, 2-ethylhexylsíran sodný, aminy, C 10-16-alkyldimethyl, N-oxidy

Upozornění BIOCID: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.Bezpečnostní upozornění:     Varování

EUH206     Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Pojďme spolupracovat

Obchodní zástupce Lucie Kavanová
(+420) 737 921 123 kavanova@alfachem.cz

Zákaznický servis

Dotazy ohledně objednávek
(+420) 724 538 635 dotazy@alfachem.cz
26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX