ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

AVA odstraňovač vodního kamene 250 g

AVA odstraňovač vodního kamene 250 g
Výrobce:Hlubna
Katalogové číslo:100000222
EAN kód:8594003010088
Skupinové balení:30 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:54,00 Kč
Cena s DPH:65,34 Kč
Odstraňuje šetrným rozpouštěním bez narušení povrchů vodní kámen z varných nádob, čajníků, kávových konvic, překapávačů a praček. Netoxický.
 

Vlastnosti odstraňovače vodního kamene:

  • netoxický
  • vhodné pro na kávové konvice, varné nádoby, čajovníky, pračky a  překapávače
  • odstraní vodní kámen šetrným způsobem
  • bez narušení čištěných povrchů

Příprava a použití odstraňovače vodního kamene AVA:
 
  • Pračky a myčky nádobí: Obsah sáčku vysypte přímo do bubnu pračky (u myčky do nádobky na mycí prostředek, zbytek na dno myčky tak, aby neucpal sítko filtru). Spusťte hlavní prací (mycí) program při teplotě 50-60 °C. Po dosažení teploty vypněte přístroj na ¹/₂ hodiny a nechte přípravek působit. Poté nechte doběhnout program včetně výplachu vodou.
  • Kávovary, varné konvice: Jednu polévkovou lžíci přípravku rozpusťte v 1 l vody, vlejte do kávovaru a nechte projít zapnutým přístrojem. Stejným způsobem proveďte proplach čistou vodou. Varné konvice naplňte 1 l vody, přidejte 1 polévkovou lžíci přípravku a uveďte k varu. Bez dalšího ohřevu nechte působit ¹/₂ hodiny, řádně vypláchněte vodou. Přípravek není vhodný pro čištění hliníkových nádob.

Bezpečnostní upozornění:
    Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Další doporučené zboží

26.02.2024

UPOZORNĚNÍ: Změna limitu pro dopravu zdarma.

Od 1. března 2024 je minimální hodnota objednávky pro závoz zdarma 7500 Kč bez DPH.

06.11.2023

UPOZORNĚNÍ: Změna adresy skladu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na změnu adresy našeho skladu.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX