Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

ALTUS Professional POLYMER Stripper základní čistič na podlahy 5 l

ALTUS Professional POLYMER Stripper základní čistič na podlahy 5 l
Výrobce:ALFACHEM s.r.o.
Katalogové číslo:030058
EAN kód:8594067481640
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:484,00 Kč
Cena s DPH:585,64 Kč
Odstraňovač polymerových vrstev

Alkalický přípravek se sníženou pěnivostí na voděodolné podlahoviny pro ruční i strojní čištění. Odstraňuje staré polymerové vrstvy, špínu a mastnotu. Zejména vhodný je pro přípravu podkladu před nanesením polymerové disperze a na základní čištění podlahových krytin odolných alkáliím (dlažba, PVC, linoleum apod.).

Ředění:
Střední znečištění: 1:20 (50 ml přípravku do 1 l vody)
Odstranění starých polymerových vrstev a silné znečištění: 1:10 - 1:5 (100 - 200 ml přípravku do 1 l vody).

Návod k použití: Čištění provádějte hadrem, kartáčem nebo podlahovým mycím strojem. Vyčištěný povrch důkladně omyjte (zneutralizujte) čistou vodou.

Složení: voda, < 5% neiontová povrchově aktivní látka, metakřemičitan sodný pentahydrát (CAS: 10213-79-3), hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2), 1-methoxy-2-propanol, amfoterní povrchově aktivní látka, <1% fosfonáty, polydimethylsiloxany, parfém, Butylphenyl methylpropional


Bezpečnostní upozornění:    Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Obsahuje:
metakřemičitan disodný pentahydrát, CAS: 10213-79-3
hydroxid sodný, CAS: 1310-73-2

Další doporučené zboží

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX