Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

ALTUS Professional POLYMER Stripper základní čistič 5 L

ALTUS Professional POLYMER Stripper základní čistič 5 L
Výrobce:ALFACHEM s.r.o.
Katalogové číslo:030058
EAN kód:8594067481640
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:456.00 Kč
Cena s DPH:551.76 Kč
Odstraňovač polymerových vrstev

Alkalický přípravek se sníženou pěnivostí na voděodolné podlahoviny pro ruční i strojní čištění. Odstraňuje staré polymerové vrstvy, špínu a mastnotu. Zejména vhodný je pro přípravu podkladu před nanesením polymerové disperze a na základní čištění podlahových krytin odolných alkáliím (dlažba, PVC, linoleum apod.).

Ředění:
Střední znečištění: 1:20 (50 ml přípravku do 1 l vody)
Odstranění starých polymerových vrstev a silné znečištění: 1:10 - 1:5 (100 - 200 ml přípravku do 1 l vody).

Návod k použití: Čištění provádějte hadrem, kartáčem nebo podlahovým mycím strojem. Vyčištěný povrch důkladně omyjte (zneutralizujte) čistou vodou.

Složení: voda, < 5% neiontová povrchově aktivní látka, metakřemičitan sodný pentahydrát (CAS: 10213-79-3), hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2), 1-methoxy-2-propanol, amfoterní povrchově aktivní látka, <1% fosfonáty, polydimethylsiloxany, parfém, Butylphenyl methylpropional


Bezpečnostní upozornění:    Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Obsahuje:
metakřemičitan disodný pentahydrát, CAS: 10213-79-3
hydroxid sodný, CAS: 1310-73-2
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

06.03.2015

NOVINKA: Mop ekologický

V březnu 2015 jsme do našeho sortimentu zařadili dva ekologické mopy. Tyto mopy, díky svému speciálnímu složení, nepouští vlákna a nezanechávají šmouhy.

MenuX

InformaceX