Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

SANYTOL Dezinfekční gel na ruce 250 ml s dávkovačem

Akce
SANYTOL Dezinfekční gel na ruce 250 ml s dávkovačem
Výrobce:AC MARCA, S.A.
Katalogové číslo:081359
EAN kód:3045206503006
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:107.00 Kč
Běžná cena s DPH:129.47 Kč
Sleva:26%
Akční cena bez DPH:79.00 Kč
Akční cena s DPH:95.59 Kč

SANYTOL gel pro okamžitou dezinfekci rukou je vhodný pro celou rodinu a lze ho používat kdekoliv, kdykoliv, bez vody, mýdla a ručníku. Nelepí se na ruce a zanechávají pocit svěžesti a příjemnou vůni.

Zahubí 99,9 % bakterií, mikrobů a virů, včetně viru chřipky typu A (H1N1). Čisté a dezinfikované ruce za 30 vteřin bez nutnosti oplachování. Rukám dodává jemnost a má hydratační a hypoalergenní složení, které je vhodné i pro nejcitlivější typy pokožky. S přírodním zeleným čajem. Bez parabenů.


Bezpečnostní upozornění:


           
                Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
Chraňte před teplem, horkým i povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován

Další věty:
Nepožívat
Biocidní aktivních látek (PT1 / AL): Ethanol 72%

 » Bezpečnostní list
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Podobné produkty

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX