ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

WETTER Vločkovač a zjiskřovač 1 l

Akce
WETTER Vločkovač a zjiskřovač 1 l
Výrobce:VIA-REK, a.s.
Katalogové číslo:080237
EAN kód:8594028900845
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:140,00 Kč
Běžná cena s DPH:169,40 Kč
Sleva:24%
Akční cena bez DPH:107,00 Kč
Akční cena s DPH:129,47 Kč
Přípravek pro srážení nečistot v bazénové vodě.

Extra účinný moderní vločkovací a zjiskřovací přípravek s nízkým dávkováním.
Pomocí tohoto přípravku docílíte krásně čiré vody pomocí vyvločkování mechanických nečistot. Mechanické nečistoty shlukuje do větších vloček, které jsou po té lépe odfiltrovatelné, nebo je možné je vysát pomocí bazénového vysavače ze dna bazénu.


Minimální dávka: 5 ml/m3

Bezpečnostní upozornění:


   Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně zvláštního nebo nebezpečného odpadu.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsahuje: Polyaluminiumhydroxidchlorid cca 18% oxidu hlinitého (CAS: 1327-41-9,ES: 215-477-2)
» Bezpečnostní list

09.08.2022

UPOZORNĚNÍ: Celozávodní dovolená

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že v termínu 15. - 19. 8. 2022 probíhá v naší společnosti celozávodní dovolená.V tomto termínu bude přerušen prodej a expedice zboží. Objednávky přijaté od čtvrtka 11. 8. 2022 budou expedovány až ve 34. týdnu.

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

MenuX

InformaceX