ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

WETTER ALGICID modrý proti tvorbě řas 1 L

Akce
WETTER ALGICID modrý proti tvorbě řas 1 L
Výrobce:VIA-REK, a.s.
Katalogové číslo:080156
EAN kód:8594028900869
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:209,00 Kč
Běžná cena s DPH:252,89 Kč
Sleva:20%
Akční cena bez DPH:167,00 Kč
Akční cena s DPH:202,07 Kč
Prostředek používaný k prevenci proti tvorbě řas v bazénové vodě. Je vhodný k použití společně s některými chlorovými přípravky.


Dávkování: běžný provoz 10-15ml/m3/týden

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Bezpečnostní upozornění:

 
Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Obsahuje: N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylammonium chloride (CAS: 25988-97-0)
» Bezpečnostní list

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX