Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Well Done Well Clean Univerzální dezinfekční čistič bez chlóru 750ml rozprašovač

Akce
Well Done Well Clean Univerzální dezinfekční čistič bez chlóru 750ml rozprašovač
Výrobce:Well Done ST. Moritz Kft.
Katalogové číslo:081681
Skupinové balení:18 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:92,00 Kč
Běžná cena s DPH:111,32 Kč
Sleva:20%
Akční cena bez DPH:73,50 Kč
Akční cena s DPH:88,94 Kč
DEZINFEKČNÍ ČISTIČ bez chlóru

Jeho čistící účinek poskytuje dokonalou hygienu, odstraňuje 99,9% nežádoucích mikroorganizmů.

Typ výrobku: PT2 a PT4

Oblast použití:
V institucích poskytujících péči o nemocné, ve veřejných institucích, v domácnostech, v restauracích, v potravinářském průmyslu - omyvatelné povrchy, sanita, na čištění a dezinfekci povrchů, zařízení a nástrojů v jednom pracovním kroku.
Formulace: Roztok připravený k použití.
Antimikrobiální spektrum: baktericid (MRSA), fungicid, selektivní virucid.


Bezpečnostní upozornění:    Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Velmi toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zabraňte vdechnutí aerosolů.
P303+P352 PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU (a NEBO vlasy): Opláchněte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 » Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX