Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Well Done Drain cleaner powder čistič odpadů na horkou vodu 100 g

Well Done Drain cleaner powder čistič odpadů na horkou vodu 100 g
Výrobce:Well Done ST. Moritz Kft.
Katalogové číslo:081020
EAN kód:5998466112854
Skupinové balení:72 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:21.00 Kč
Cena s DPH:25.41 Kč
Prášek na čištění odpadu. Rychle a snadno odstraní ucpání. Zabraňuje vzniku zápachu, rozpustí organická hmoty, jako vlasy, tuky a zbytky mýdla. Prášek je rozpustný v horké vodě.

Použití: Obsah sáčku vysypte do odpadu a zalijte 2 dcl horké vody. Nechte působit 15 minut. Poté propláchněte vodou z kohoutku.


Bezpečnostní upozornění:


    

                                Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Nebezpečné komponenty: hydroxid sodný

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

07.12.2018

UPOZORNĚNÍ: Expedice zboží o vánočních svátcích

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že objednávky přijaté do neděle 16. 12. 2018 budou dodány do pátku 21. 12. 2018. Pozdější objednávky budou expedovány až 2. 1. 2019.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

MenuX

InformaceX