Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

WC FRESH závěs FRESH Ocean 40 g

Akce
WC FRESH závěs FRESH Ocean 40 g
Výrobce:Cleanex Trade
Katalogové číslo:081189
EAN kód:8594178421160
Skupinové balení:32 balení
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:11.00 Kč
Běžná cena s DPH:13.31 Kč
Sleva:29%
Akční cena bez DPH:7.80 Kč
Akční cena s DPH:9.44 Kč

Přípravek na čištění a osvěžení záchodové mísy. Vytváři svěží vůni a bohatou pěnu, která čistí povrch záchodové mísy.

Vydrží až 300 spláchnutí.

Vůně moře.


Bezpečnostní upozornění:   Nebezpečí


Látky, které přispívají ke klasifikaci:
benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts

Standardní věty o nebezpečnosti:
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrněvyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501: Zneskodnete obsah/nadobu je treba wyhodit do sbernych nadob na domovni odpad.


 » Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX