Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

WC FRESH závěs FRESH Ocean 40 g

WC FRESH závěs FRESH Ocean 40 g
Výrobce:Melitrade a.s.
Katalogové číslo:081189
EAN kód:8594178421160
Skupinové balení:32 balení
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:8.90 Kč
Cena s DPH:10.77 Kč

Přípravek na čištění a osvěžení záchodové mísy. Vytváři svěží vůni a bohatou pěnu, která čistí povrch záchodové mísy.

Vydrží až 300 spláchnutí.

Vůně moře.


Bezpečnostní upozornění:   Nebezpečí


Látky, které přispívají ke klasifikaci:
benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts

Standardní věty o nebezpečnosti:
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrněvyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501: Zneskodnete obsah/nadobu je treba wyhodit do sbernych nadob na domovni odpad.


 » Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Potřebujete poradit?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte.

dotazy@alfachem.cz(+ 420) 733 535 291(+ 420) 516 474 424
26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

MenuX

InformaceX