Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

WC FRESH závěs FRESH Ocean 40 g

Akce
WC FRESH závěs FRESH Ocean 40 g
Výrobce:Cleanex Trade
Katalogové číslo:081189
EAN kód:8594178421160
Skupinové balení:32 balení
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:11.00 Kč
Běžná cena s DPH:13.31 Kč
Sleva:29%
Akční cena bez DPH:7.80 Kč
Akční cena s DPH:9.44 Kč

Přípravek na čištění a osvěžení záchodové mísy. Vytváři svěží vůni a bohatou pěnu, která čistí povrch záchodové mísy.

Vydrží až 300 spláchnutí.

Vůně moře.


Bezpečnostní upozornění:   Nebezpečí


Látky, které přispívají ke klasifikaci:
benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts

Standardní věty o nebezpečnosti:
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrněvyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501: Zneskodnete obsah/nadobu je treba wyhodit do sbernych nadob na domovni odpad.


 » Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

09.12.2019

UPOZORNĚNÍ: Expedice zboží o vánočních svátcích

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že objednávky přijaté do neděle 15. 12. 2019 budou dodány do pátku 20. 12. 2019. Pozdější objednávky budou expedovány až od čtvrtka 2. 1. 2020.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX