Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Waschkönig Color prací gel 163 dávek, 4,9 l

Akce
Waschkönig Color prací gel 163 dávek, 4,9 l
Výrobce:Clovin Germany GmbH
Katalogové číslo:080043
EAN kód:4260418930795
Skupinové balení:3 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:199,00 Kč
Běžná cena s DPH:240,79 Kč
Sleva:30%
Akční cena bez DPH:139,67 Kč
Akční cena s DPH:169,00 Kč

Waschkönig Color je prací gel pro barevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a skvrn již od 20 °C při zachování barev. Účinně odstraňuje odolné skvrn z tkanin při nízkých teplotách, chrání je před poškozením a zanechá příjemnou vůni. Gel obsahuje složky, které chrání vaši pračku před usazováním vodního kamene a korozí. Není vhodný pro vlnu a  hedvábí.

Prací gel pečuje o stálost barevného prádla, vhodný i pro zářivé neonové barvy. Důkladně vyhlazuje vlákna a oživuje již vybledlé barvy. Efektivní formule pro odstranění fleků a nečistot při zachování barev. Vhodný pro praní od 20 do  60 stupňů.

  • 4,9 l = 163 pracích dávek
  • účinný od 20 °C do 90 °C
  • účinný i při krátkých pracích programech
  • příjemně vonící
  • chrání pračku před usazeninamiBezpečnostní upozornění:

 

                  Varování


Obsah nebezpečných látek: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

H302     Zdraví škodlivý při požití.
H314     Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315     Dráždí kůži.
H318     Způsobuje vážné poškození očí.
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
H373     Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400     Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412     Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264     Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313     Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

17.02.2021

Dárek k nákupu

K nákupu nad 1 000 Kč dostanou zákazníci zdarma dezinfekční gel 100ml.

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

MenuX

InformaceX