Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

TRAFFIC letní kapalina do ostřikovačů koncentrát 33ml

Akce
TRAFFIC letní kapalina do ostřikovačů koncentrát 33ml
Výrobce:ATOL Automotive
Katalogové číslo:080554
EAN kód:8594013959797
Skupinové balení:54 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:15.70 Kč
Běžná cena s DPH:19.00 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:11.70 Kč
Akční cena s DPH:14.16 Kč
Kvalitní mycí kapalina do ostřikovače automobilu, koncentrát 1:100.
 
  • Obsahuje přísady, které spolehlivě odstraní zbytky hmyzu z čelního skla a následně vyčistí.
  • Má jablečno-citronovou vůni.
  • Objem vystačí na 5 litrů kvalitní směsi.

Návod k použití: Obsah nádobky nalijte do nádoby ostřikovačů a doplňte vodou.


Bezpečnostní upozornění:

 

                 Nebezpečí
   
Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919293, 224915402.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdlem.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919293, 224915402
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!

Obsahuje:
Lauryl diethylenglykol sulfát sodný, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on  

» Bezpečnostní list
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

MenuX

InformaceX