Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

SAVO WC Turbo tekutý čistič 750 ml

Akce
SAVO WC Turbo tekutý čistič 750 ml
Výrobce:Unilever
Katalogové číslo:080885
EAN kód:8710908072635
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:41,24 Kč
Běžná cena s DPH:49,90 Kč
Sleva:22%
Akční cena bez DPH:32,23 Kč
Akční cena s DPH:39,00 Kč
Proti vodnímu kameni

Savo WC Turbo účinně odstraňuje vodní kámen v toaletě a vyčistí i hluboce usazené nečistoty. Toaleta je tak hygienicky čistá. Příjemná vůně zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Návod k použití: Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 30 minut, spláchněte, a pokud je to nutné, použijte toaletní štětku. Pro dosažení optimálních výsledků v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

Složení: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Kationtové povrchově aktivní látky, ParfumBezpečnostní upozornění:
 

 

       Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek: (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO; kyselina amidosírová. kyselina chlorovodíková 22%

H290     Může být korozivní pro kovy.
H314     Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412     Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234     Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273     Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353     PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312     Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P391     Uniklý produkt seberte.
P501     Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Potřebujete poradit?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte.

dotazy@alfachem.cz(+ 420) 733 535 291(+ 420) 516 474 424
17.02.2021

Dárek k nákupu

K nákupu nad 1 000 Kč dostanou zákazníci zdarma dezinfekční gel 100ml.

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

MenuX

InformaceX