ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

SAVO WC Citrón, gelový čistič na toalety 750 ml

Akce
SAVO WC Citrón, gelový čistič na toalety 750 ml
Výrobce:Unilever
Katalogové číslo:080472
EAN kód:8720182273413
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:43,00 Kč
Běžná cena s DPH:52,03 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:32,23 Kč
Akční cena s DPH:39,00 Kč
Savo WC čistič Citrón je tekutý čisticí a dezinfekční přípravek, který nabízí účinné složení pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně Citrónu zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Vlastnosti SAVO WC čističe:
 
  • Čisticí a dezinfekční přípravek na toalety
  • Odstraňuje 99,9 % bakterií
  • Účinné složení
  • Pro zářivě bílou toaletu bez usazenin
  • Příjemná vůně
  • Osvědčená kvalita

Použití SAVO WC čističe:
Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 30 minut, spláchněte a pokud je to nutné, použijte toaletní štětku. Pro dosažení optimálních výsledků v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

Upozornění SAVO WC čističe:
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.Bezpečnostní upozornění:

 

                Nebezpečí

H290     Může být korozivní pro kovy.
H314     Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234     Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273     Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301     PŘI POŽITÍ:
P303+P361+P353     PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310     Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P312     Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P330     Vypláchněte ústa.
P331     NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P338     Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P351     Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P353     Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P361     Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P391     Uniklý produkt seberte.
P501     Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Obsah nebezpečných látek:  kyselina amidosírová, peroxid vodíku, Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(hydrogenované lojové alkyl)deriváty
» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

Potřebujete poradit?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte.

dotazy@alfachem.cz(+ 420) 733 535 291(+ 420) 516 474 424
12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX