ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

SAVO Univerzální dezinfekční sprej 500 ml

Akce
SAVO Univerzální dezinfekční sprej 500 ml
Výrobce:Unilever
Katalogové číslo:081664
EAN kód:8710908108419
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:57,00 Kč
Běžná cena s DPH:68,97 Kč
Sleva:29%
Akční cena bez DPH:40,49 Kč
Akční cena s DPH:48,99 Kč

Účinná dezinfekce!

Univerzální čistící a dezinfekční přípravek s rozprašovačem pro dokonalou hygienu ve vaší domácnosti. Snadno a rychle se aplikuje na každý povrch i těžce dostupná místa, která vydenzifikuje a zanechá perfektně čisté.

Hlavní vlastnosti produktu:

  • Univerzální dezinfekce celé domácnosti
  • Snadno se aplikuje
  • Příjemná vůně
  • Nezanechává šmouhy
  • Osvědčená kvalita


Použití:
Nastříkejte na čištěný povrch, nechte působit a setřete vlhkým hadříkem. Horké povrchy nechte před použitím přípravku vychladnout. Používejte na  kuchyňské povrchy, sanitární keramiku, obklady, WC sedátko, odpadkové koše a  další omyvatelné povrchy.

Pro baktericidní účinnost nechte působit 15 minut, pro likvidaci virů nechte působit 60 minut. Předměty a plochy, které přichází do styku s potraviny opláchněte po 30 minutách pitnou vodu. Když přípravek nepoužíváte, otočte trysku do polohy stop. Po použití na chrom nebo pokovené povrchy ihned opláchněte. Nepoužívejte na dřevo, hliník, linoleum, koberce, textilie, poškozené a  poškrábané povrchy.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení

Dezinfekční látka:
chlornan sodný 0,52 g/100 g,Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky,Bělicí činidla na bázi chlóru (chlornan sodný),Parfum,Limonene,Methylisothiazolinone,Methylchloroisothiazolinone


Bezpečnostní upozornění:   Nebezpečí

Nebezpečné látky:

Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315     Dráždí kůži.
H318     Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261     Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352     PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312     Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P332+P313     Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 » Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX