ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

SANIT all PROFI - P čisticí a dezinfekční prostředek 5 l

SANIT all PROFI - P čisticí a dezinfekční prostředek 5 l

Při nákupu produktů nad 1500  Kč získáváte
slevu 5% na další nákup.

Výrobce:NTV Services s.r.o.
Katalogové číslo:081364
EAN kód:8594188060076
Skupinové balení:4 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:1 265,00 Kč
Cena s DPH:1 530,65 Kč
Čistící a dezinfekční prostředek určený k ručnímu mytí (Mopování)

Všestranný vysoce koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek SANIT all PROFI – P – pěnivý je určen pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů – podlahy, pracovní plochy. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, virucidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností.

Vlastnosti: Je nehořlavý, nepoškozuje ošetřované materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, líh, aldehydy ani fenoly. Nemá vedlejší účinky. Jemně parfémovaný

Účinky:  Virucidní (60 min.), Baktericidní (30 min), Fungicidní (30min), Protikvasinkové (10min)

Použití: všechny typy podlah a povrchů (umakart,smaltované povrchy, keramika, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník).

Dávkování:  Běžné dávkování 30 - 60 ml/ 10 litrů vody. Při vysokém znečištění 60 - 120 ml/ 10 litrů vody.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku


Obsahuje: 5 - 15% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky; 2,4-di-methyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes

Účinná látka: Alkyl(C12-16)dimethylbenzylam-moniumchlorid 0,175 g/100 g

Datum expirace: 24 měsíců od data výroby.

AKCE: Při koupi SANIT all PROFI - P  5 l obdržíte ZDARMA jemný tekutý písek SANIT all Cleaner Cream 670gBezpečnostní upozornění:

   

     Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidin-hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX