ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

SANIT all PROFI čisticí a dezinfekční prostředek 5 l

SANIT all PROFI čisticí a dezinfekční prostředek 5 l

Při nákupu produktů nad 1500  Kč získáváte
slevu 5% na další nákup.

Výrobce:NTV Services s.r.o.
Katalogové číslo:081363
EAN kód:8594188060021
Skupinové balení:4 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:2 430,00 Kč
Běžná cena s DPH:2 940,30 Kč
Sleva:42%
Akční cena bez DPH:1 420,00 Kč
Akční cena s DPH:1 718,20 Kč
Bezchlórová dezinfekce povrchů a ploch

Koncentrovaný tekutý dezinfekční i čistící prostředek určený pro všechny omyvatelné plochy, povrchy a vybavení ve zdravotnických zařízeních (možné používat i v přítomnosti lidí), v potravinářství a veřejném stravování, v prostředcích hromadné dopravy, veřejných prostorách a jejich zařízeních, i pro dezinfekci prostor pro chov a převoz zvířat. Je vhodný pro všechny voděodolné a omyvatelné povrchy a předměty. Je charakteristický dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem. Přípravek je určen pro profesionální použití. Jemně parfémovaný.

Vlastnosti: V běžných pracovních koncentracích nepoškozuje žádné materiály – je nekorozivní. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Ošetřené povrchy nemění barvu, vlastnosti, ani nejsou jinak narušeny. Neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné tekavé ani leptavé látky. Je nehořlavý. Nemá vedlejší účinky.

Účinky: baktericidní (G+ a G- bakterie), virucidní (včetně Poliovirus, Adenovirus, virus BVDV, Vakcinie Virus), tuberkulocidní, mykobaktericidní (M. terrae, M. avium), fungicidní a algicidní.

Zabezpečení povrchové čistoty – dávkování: Preventivní dezinfekce 20 ml koncentrátu na 1 litr vody (2% roztok), dezinfekce ložiska infekce 50 ml koncentrátu na 1 litr vody (5% roztok). Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která  zabezpečí  dlouhodobou  ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Minimální doba expozice: 15 min. Teplota vody neovlivňuje účinek prostředku. Vhodný ke strojové i ruční dezinfekci.

Dezinfekce pískovišť: SANIT all - PROFI 5 l stačí na vydezinfikování pískoviště o velikosti 3 x 4 m o hloubce 30 cm.
  1. Pro hygienické zabezpečení dětského pískoviště budeme potřebovat 100 litrů vody, 5 litrů SANIT all - PROFI, 2 litry odmašťovacího prostředku s tenzidy (např. jar), postřikové zařízení (případně konev), hrábě, mechanické síto a nádobu na odpad.
  2. Z pískoviště se mechanicky odstraní veškeré předměty. Následně se hráběmi upraví pískoviště tak, aby jeho plocha byla rovná. V případě velkého mechanického znečištění přesejeme obsah pískoviště přes mechanické síto.
  3. Připravíme si 4% odmašťovací pracovní roztok (tj. 2 litry odmašťovacího přípravku, např. JARu na 50 litrů vody). Pískoviště tímto roztokem rovnoměrně propláchneme a tím zajistíme odstranění organických nečistot a odmaštění.
  4. Připravíme si 50 litrů vody, do které přidáme 5 litrů koncentrátu SANIT all - PROFI. Tím získáme 5% roztok polymerového dezinfekčního prostředku SANIT all - PROFI.
  5. Po rovnoměrném aplikování roztoku necháme 10 minut dezinfekční prostředek působit na písku. Po uplynutí této doby celou plochu písku hráběmi promícháme a následně písek urovnáme.


Obsahuje: polyhexamethylen guanidinhydrochlorid; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky.

Uchovávejte v originálních obalech při teplotě 10–25°C. Skladovat na suchém a chladném místě. Chraňte před slunečním zářením a mrazem. Může vyvolat alergickou reakci. Zákaz opětovného použití obalu. Nemíchat sjinými dezinfekčními přípravky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat jen kurčenému účelu. Likvidujte jako nebezpečný odpad. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Účinná látka: alkyl (C12-C16) benzyl (dimethyl) amonium chlorid 0,25 g/100 g

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

   

     Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX