Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

POWER AIR Home Aroma Melon/Vanilla

Akce
POWER AIR Home Aroma Melon/Vanilla
Výrobce:JEES s.r.o.
Katalogové číslo:080944
EAN kód:8595600905364
Skupinové balení:6 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:129.00 Kč
Běžná cena s DPH:156.09 Kč
Sleva:31%
Akční cena bez DPH:89.00 Kč
Akční cena s DPH:107.69 Kč
Sada dekorativních osvěžovačů vzduchu.

Balení obsahuje:
 
  • Gelové kuličky Coral Water Melon 190g - gelový osvěžovač vzduchu se svěží vůní vodního melounu, účinnost 3 - 4 týdny.
  • Ornament Fresh Vanilla 12ml - dekorativní membránový osvěžovač s jemnou vůní vanilky


Bezpečnostní upozornění:

   

        Varování

Upozornění Coral Water Melon: P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P301 + 310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Upozornění Ornament Fresh Vanilla: H302: Zdraví škodlivý při požití. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208: Obsahuje d-Limonene, Hydroxy-methcyclohexenecarboxaldelhyde, Coumarin. Může vyvolat alergickou reakci.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P301 + 310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Podobné produkty

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

06.03.2015

NOVINKA: Mop ekologický

V březnu 2015 jsme do našeho sortimentu zařadili dva ekologické mopy. Tyto mopy, díky svému speciálnímu složení, nepouští vlákna a nezanechávají šmouhy.

MenuX

InformaceX