Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

POWER AIR Fantasy Multi Vanilla osvěžovač do auta 3x10ml

Výprodej
POWER AIR Fantasy Multi Vanilla osvěžovač do auta 3x10ml
Výrobce:JEES s.r.o.
Katalogové číslo:080935
EAN kód:8595600905319
Dostupnost:skladem (2 ks)
Běžná cena bez DPH:94.00 Kč
Běžná cena s DPH:113.74 Kč
Sleva:37%
Akční cena bez DPH:59.00 Kč
Akční cena s DPH:71.39 Kč
Kapalinový osvěžovač do auta s regulací vůně a dlouhotrvajícím účinkem až 60 dní.

Návod k použití: Odstraňte uzávěr lahvičky a zasuňte savou tyčinku. Na plastový kryt osvěžovače připněte svorku a vložte lahvičku. Upevněte na mřížku ventilátoru ve svislé poloze!


Bezpečnostní upozornění:

   

     Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226: Hořlavá kapalina a páry.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P302 + 352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

06.03.2015

NOVINKA: Mop ekologický

V březnu 2015 jsme do našeho sortimentu zařadili dva ekologické mopy. Tyto mopy, díky svému speciálnímu složení, nepouští vlákna a nezanechávají šmouhy.

MenuX

InformaceX