Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

POWER AIR Dynamic Collection 4 seasons osvěžovač do auta 4x4ml

Akce
POWER AIR Dynamic Collection 4 seasons  osvěžovač do auta 4x4ml
Výrobce:JEES s.r.o.
Katalogové číslo:080941
EAN kód:8595600901601
Skupinové balení:6 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:105.00 Kč
Běžná cena s DPH:127.05 Kč
Sleva:28%
Akční cena bez DPH:76.00 Kč
Akční cena s DPH:91.96 Kč
Unikátní membránový osvěžovač k umístění do mřížky ventilátoru s dlouhotvajícím účinkem až 45 dní. Součástí balení jsou 4 nápně s exkluzivními vůněmi pro 4 roční období + propiska ZDARMA.

Způsob použití: Tahem sejměte hlinikovou fólii z kapsle, na plastový kryt osvěžovače připevněte svorku a upevněte na mřížku ventilátoru. Polopropustná membrána zamezí prosakování tekutiny. Zamezte deformaci či propíchnutí kapsle. Zamezte přímému kontaktu tekutiny s plasty a lakovanými povrchy.


Bezpečnostní upozornění:

 

                 Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315: Dráždí kůži.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301 + 310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Položky označené (*) je nutné vyplnit.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

09.02.2016

AKTUALITA: Přidána kategorie NOVINKY v sortimentu

Od února jsme na naše internetové stránky přidali novou kategorii NOVINKY v sortimentu. Naše portfolio nabízených výrobků se neustále rozšiřuje a chceme, aby naši zákazníci měli o nových produktech neustálý přehled.

17.07.2015

AKTUALITA: Přechod z lahví 500 ml na 750 ml

Od července 2015 dochází v naší společnosti ke změně velikosti balení lahví s rozprašovačem.

06.03.2015

NOVINKA: Mop ekologický

V březnu 2015 jsme do našeho sortimentu zařadili dva ekologické mopy. Tyto mopy, díky svému speciálnímu složení, nepouští vlákna a nezanechávají šmouhy.

MenuX

InformaceX