Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Neutralizátor pachu Ozonic 125 ml rozprašovač

Neutralizátor pachu Ozonic 125 ml rozprašovač
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:081029
EAN kód:8595245407834
Skupinové balení:10 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:75,00 Kč
Cena s DPH:90,75 Kč
Neutralizátor pachu Ozonic - aktivně pohlcuje celou řadu pachů, např. pachy ve zdravotnictví při péči o pacienty, v gastronomii, hotelnictví, v kulturních a sportovních zařízeních. Vhodný i na pach cigaretového kouře, spálenin, toalety nebo pachy zvířat.

Použití: Aplikujte rozprášením na zdroj zápavchu nebo volně do prostoru.


Bezpečnostní upozornění:    Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci                             
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné látky:
Ethanol (CAS 64-17-5), Propan-2-ol (CAS 67-63-0)

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

17.02.2021

Dárek k nákupu

K nákupu nad 1 000 Kč dostanou zákazníci zdarma dezinfekční gel 100ml.

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

MenuX

InformaceX