Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MIKASOFT GEL Fine alkoholový dezinfekční prostředek 500 ml

MIKASOFT GEL Fine alkoholový dezinfekční prostředek 500 ml
Výrobce:MIKA a.s.
Katalogové číslo:080998
Skupinové balení:6 ks
Dostupnost:skladem (11 ks)
Cena bez DPH:97.00 Kč
Cena s DPH:117.37 Kč
Gelový alkoholový dezinfekční prostředek pro chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou s vysokým obsahem zvláčňující látky

Vlastnosti:
 
  • účinný proti virům, bakteriím včetně MRSA, mikroskopickým kvasinkovým houbám
  • účinný proti TBC a mykobakteriím
  • vysoký obsah zvláčňující látky nedráždí a nevysušuje pokožku
  • gelová forma zaručuje přesné dávkování, nestéká z rukou
  • dobře se vtírá do pokožky, rychle zasychá

Složení: líh, voda, isopropanol, glycerín, myristyl alkohol

Oblast použití:
 
  • zdravotnická zařízení - nemocnice, polikliniky, léčebny, lázně
  • soukromá zařízení - ordinace, ambulance
  • laboratoře, výzkum
  • kuchyně, menzy, stravovací provozy

Spektrum účinnosti: A, B, T, M, V, MRSA

Způsob použití:
Pro hygienickou dezinfekci rukou naneste na suché umyté ruce 3 ml MIKASOFTU GEL a vtírejte po dobu 30 s do zaschnutí.
Pro chirurgickou dezinfekci rukou do předem umytých rukou antibakteriálním mýdlem naneste na suché ruce 2 x 5ml MIKASOFTU GEL a vtírejte po dobu 2 x 2,5 min.
Vždy dbát na dokonalé zaschnutí dezinfekčního přípravku do pokožky.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě -10 až +25 °C.

Upozornění: Chránit před dětmi! Pozor hořlavá kapalina! Nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

    

                    Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.                             
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.                                                                                  

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování par.
P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné látky:
Ethanol (CAS 64-17-5), Propan-2-ol (CAS 67-63-0)
 

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Podobné produkty

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX