ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Lysol dezinfekce ve spreji Vůně květů, 400 ml

Výprodej
Lysol dezinfekce ve spreji Vůně květů, 400 ml
Výrobce:Reckitt Benckiser
Katalogové číslo:081730
EAN kód:5999109521217
Skupinové balení:6 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:139,60 Kč
Běžná cena s DPH:168,92 Kč
Sleva:77%
Akční cena bez DPH:32,20 Kč
Akční cena s DPH:38,96 Kč

Dezinfekční přípravky Lysol zabíjí 99,9 % bakterií a virů*, včetně viru způsobující onemocnění covid-19. Napomáhají tak při prevenci šíření chorob, zároveň bojují se zápachy a osvěžují vzduch tak, že váš domov bude vonět svěžestí.

Lysol sprej má snadné a pohodlné použití, není potřeba stírat nebo oplachovat. Je možné ho využít na více než 100 povrchů od toalet, kuchyňských ploch, dětského kočárku a mobilního telefonu až po polštáře, čalounění nebo vložky do bot.

Prokázaná účinnost proti:

 • SARS-Cov-2,
 • viru chřipky typ A a B,
 • Rotavirus WA - hlavní příčina infekčního půjmu u dětí,
 • Escherichia coli (zažívací trakt) a Staphylococcus Aureus (zlatý stafylokok),
 • Rhinovirus - hlavní příčina běžného nachlazení/rýmy,
 • Respiratory Syncytial Virus (RSV): hlavní příčina respiračního onemocnění u dětí,
 • Herpes Simplex (herpes virus) Typ 1 a 2.


Klíčové vlastnosti Lysol dezinfekce ve spreji:

 • Přináší rychlou a účinnou likvidaci choroboplodných zárodků.
 • Zabíjí 99,9 % virů*, bakterií a plísní (na neporézních površích).
 • Zabíjí virus chřipky a nachlazení.
 • Odstraňuje bakterie tvořící zápach a osvěžuje místnost.
 • Vhodný k použití na více než 100 povrchů v domě.
 • Se svěží vůní.


Použití Lysol dezinfekce sprej:

Řádně protřepejte nádobou, držte ve vzdálenosti 15-20 cm od  předčištěného povrchu a nastříkejte na povrch, dokud nebude pokryt mlžným sprejem.

Když budete používat na měkkém povrchu, tkanina by neměla být přípravkem nasycena. Umožněte oschnutí na vzduchu. Není třeba stírat. Po použití na  površích přicházejících do styku s potravinami opláchněte vodou. Pro účinnou likvidaci bakterií nechte působit 10 minut, pro likvidaci virů a plísní 15 minut.

Povrchy mohou mít různou kvalitu. Před použitím vždy vyzkoušejte vhodnost na  malé nenápadné ploše. Nepoužívejte na kůži, leštěné dřevo, natírané povrchy nebo akrylové plasty. NENÍ URČENO K OSOBNÍMU POUŽITÍ.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

*Lysol dezinfekční sprej: na viry na tvrdých neporézních površích.

Účinné látky: ethanol CAS: 64-17-5, 58 g / 100 g; Alkyl(C12-C18)benzyl (dimethyl)amoniové soli 1,1-dioxo-1λ-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu (ADBAS) CAS: 68989-01-5, 0,1 g / 100 g.Bezpečnostní upozornění:

 

                Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222     Extrémně hořlavý aerosol.
H229     Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210     Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211     Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251     Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P264     Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313     Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412     Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501     Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

» Bezpečnostní list

Podobné produkty

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX