Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Klee Professional Line 5 L Citron - prostředek na nádobí

Akce
Klee Professional Line 5 L Citron - prostředek na nádobí
Výrobce:Clovin Germany GmbH
Katalogové číslo:081554
EAN kód:4260418930559
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:134.00 Kč
Běžná cena s DPH:162.14 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:100.00 Kč
Akční cena s DPH:121.00 Kč

Vysoce koncentrovaný profesionální prostředek na ruční mytí nádobí s vůní citrónů a heřmánku. Extra silné složení německého přípravku na nádobí Klee dává těmto voňavým, dezinfekčním gelům mimořádnou sílu snadno odstranit mastnotu a olej z hrnců, táců, pánviček, talířů a příborů. Můžete použít na všechny možné materiály jako je nádobí z plastu, kovové, litinové nebo titanové nádobí, smaltované či keramické nádobí a další.

  • Vhodný pro citlivou pokožku.
  • Velmi účinný a vysoce koncentrovaný.
  • Snadno rozpouští tuk.
  • Vysoká pěnivost a efektivita


Bezpečnostní upozornění:


 
     Varování


Obsah nebezpečných látek: Označení o detergentech: - 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX