Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jar Professional prostředek na nádobí Citron 5 L

Akce
Jar Professional prostředek na nádobí Citron 5 L
Výrobce:Procter & Gamble
Katalogové číslo:080481
EAN kód:8006540107317
Skupinové balení:2 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:272,00 Kč
Běžná cena s DPH:329,12 Kč
Sleva:33%
Akční cena bez DPH:182,00 Kč
Akční cena s DPH:220,22 Kč
Prostředek na ruční mytí nádobí Jar Professional Citron je vhodný na všechny druhy nádobí od nerezu až po porcelán. Má vynikající odmašťovací účinek a efektivně odstraňuje zbytky potravin z hrnců, pánví, příborů, talířů a ostatního kuchyňského vybavení. S příjemnou vůní citrónu.

Hlavní vlastnosti produktu:
 
  • Silný mycí a odmašťovací účinek
  • S příjemnou vůní citrónu
  • Zanechá nádobí zářivě čisté
  • Odstraňuje mastnotu i odolné zbytky jídla


Bezpečnostní upozornění:


 
    Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P501 – Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Podobné produkty

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX