Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

H2O COOL disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL Aloe Vera 500 ml antibakteriální gel na ruce

H2O COOL disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL Aloe Vera 500 ml antibakteriální gel na ruce
Výrobce:SILCO
Katalogové číslo:081674
EAN kód:8594161056294
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Cena bez DPH:164.46 Kč
Cena s DPH:199.00 Kč
Antibakteriální gel k hygienické dezinfekci rukou s baktericidní účinností. Likviduje 99,99% bakterií.
Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou. Zanechává příjemnou vůni aloe vera.


Hygienická dezinfekce rukou: 5 ml přípravku vtírat po dobu jedné minuty do suchých rukou až k zápěstí.

Obsahuje: Ethanol (45 g/100 g), Propan-2-ol (100 g/100 g).


Bezpečnostní upozornění:

    

          Varování


H226 Hořlavá kapalina a páry
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

MenuX

InformaceX