ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

H2O COOL disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL Aloe Vera 500 ml antibakteriální gel na ruce

Akce
H2O COOL disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL Aloe Vera 500 ml antibakteriální gel na ruce
Výrobce:SILCO
Katalogové číslo:081674
EAN kód:8594161056294
Skupinové balení:12 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:164,46 Kč
Běžná cena s DPH:199,00 Kč
Sleva:27%
Akční cena bez DPH:120,00 Kč
Akční cena s DPH:145,20 Kč
Antibakteriální gel k hygienické dezinfekci rukou s baktericidní účinností. Likviduje 99,99% bakterií.
Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou. Zanechává příjemnou vůni aloe vera.


Hygienická dezinfekce rukou: 5 ml přípravku vtírat po dobu jedné minuty do suchých rukou až k zápěstí.

Obsahuje: Ethanol (45 g/100 g), Propan-2-ol (100 g/100 g).


Bezpečnostní upozornění:

    

          Varování


H226 Hořlavá kapalina a páry
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX