ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gecochem čistící pěna Citrus sprej 400ml

Akce
Gecochem čistící pěna Citrus sprej 400ml
Výrobce:Gecochem technology s.r.o.
Katalogové číslo:080055
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:157,00 Kč
Běžná cena s DPH:189,97 Kč
Sleva:25%
Akční cena bez DPH:118,00 Kč
Akční cena s DPH:142,78 Kč
PĚNOVÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK s citrusovou vůní, nezanechává šmouhy

Vlastnosti:
 • Příjemné zpracování díky citrusové vůni
 • Aktivní pěna důkladně narušuje nečistoty
 • Čistí snadno a bez vody, takže povrchy jsou hygienicky čisté
 • Odstraňuje důkladně a spolehlivě oleje, tuky, saze, hmyz, skvrny od nikotinuatd.
 • Nezanechává šmouhy
 • Obsahuje inhibitory koroze
 • Velká vydatnost

Rozsah použití:
 • Vcelém průmyslu –na hliník, nerez, plasty, sklo, chromovéčásti, gumu, textil apod.
 • Kanceláře –monitory, skla, kryty, čalounění, koberce apod.
 • Automobilový průmysl –okna, čalounění, plasty, ideální na odstranění hmyzu atd.
 • Dále také vgastronomii, sportování, hobby atd.

Použití:
Proveďte test vhodnosti předpoužitím. Před použitím dobře protřepat, stříkat na očištěné místa ze vzdálenosti 30cm. Poté vytřete suchým hadříkem.Na  potahy a čalounění lze pro zvýšení účinku použít kartáč.



Bezpečnostní upozornění:

  
       
                  Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

EUH018 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
EUH208 Obsahuje pomeranč sladký, extrakt. Může vyvolat alergickou reakci.
» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

Potřebujete poradit?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte.

dotazy@alfachem.cz(+ 420) 733 535 291(+ 420) 516 474 424
12.04.2022

NOVINKA v sortimentu: Bazénová chemie WETTER

Představujeme kvalitní českou bazénovou chemii za atraktivní ceny.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX