Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

FLASH Foaming cleaner pěnový čistič sprej 400ml

Výprodej
FLASH Foaming cleaner pěnový čistič sprej 400ml
Výrobce:NCH Corporation
Katalogové číslo:081314
Dostupnost:skladem (1 ks)
Běžná cena bez DPH:700.00 Kč
Běžná cena s DPH:847.00 Kč
Sleva:33%
Akční cena bez DPH:470.00 Kč
Akční cena s DPH:568.70 Kč
PĚNOVÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK

* Velice účinný na většinu čerstvých skvrn, jako je např. krev, nápoje, omáčky, inkoust, mastnoty, špinavý tuk, nikotin, pastely

* Čistí a obnovuje interiér vozidel
* Snadno a rychle odstraní skvrny na kobercích a potazích
* Odstraňuje zápach

Pro použití ve školách, úřadech, obecních budovách, automobilových parcích, leznicích, průmyslových podnicích, nemocnicích, zdravotnických střediscích a obytných budovách

FLASH je vhodný pro čištění skvrn na podložkách, kobercích, čalounění, tkaninách a pro odstranění nečistot a otisků prstů ze stěn, po práci s barvami nebo dřevem.
FLASH vyčistí nečistoty kovových konstrukcí postelí, pojízdných křesel, vozíků pro invalidy a přístrojů. Vynikající pro čištění výlevek, umyvadel, koupelen, sprchových koutů a stolních desek. Použijte FLASH pro čištění toaletních sedátek, držáků, odpadních košů, pisoárů a pro jiné okolní prostory.


Bezpečnostní upozornění:

  
       
       Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H229 Tlakový obal: Při zahřívání se může roztrhnout
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
8% hmotnosti náplně je hořlavých.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro průmyslové a profesionální použití.
(pouze Bezpečnostní list)
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+ P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

» Bezpečnostní list

Další doporučené zboží

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

15.02.2017

Platba kartou na e-shopu

Pro zákazníky našeho e-shopu jsme nově zavedli možnost platby kartou přes platební bránu GP webpay.

MenuX

InformaceX