Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

FLASH Foaming cleaner pěnový čistič sprej 400ml

FLASH Foaming cleaner pěnový čistič sprej 400ml
Výrobce:NCH Corporation
Katalogové číslo:081314
Skupinové balení:6 ks
Dostupnost:skladem (3 ks)
Běžná cena bez DPH:700.00 Kč
Běžná cena s DPH:847.00 Kč
Sleva:33%
Akční cena bez DPH:470.00 Kč
Akční cena s DPH:568.70 Kč
PĚNOVÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK

* Velice účinný na většinu čerstvých skvrn, jako je např. krev, nápoje, omáčky, inkoust, mastnoty, špinavý tuk, nikotin, pastely

* Čistí a obnovuje interiér vozidel
* Snadno a rychle odstraní skvrny na kobercích a potazích
* Odstraňuje zápach

Pro použití ve školách, úřadech, obecních budovách, automobilových parcích, leznicích, průmyslových podnicích, nemocnicích, zdravotnických střediscích a obytných budovách

FLASH je vhodný pro čištění skvrn na podložkách, kobercích, čalounění, tkaninách a pro odstranění nečistot a otisků prstů ze stěn, po práci s barvami nebo dřevem.
FLASH vyčistí nečistoty kovových konstrukcí postelí, pojízdných křesel, vozíků pro invalidy a přístrojů. Vynikající pro čištění výlevek, umyvadel, koupelen, sprchových koutů a stolních desek. Použijte FLASH pro čištění toaletních sedátek, držáků, odpadních košů, pisoárů a pro jiné okolní prostory.


Bezpečnostní upozornění:

  
       
       Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H229 Tlakový obal: Při zahřívání se může roztrhnout
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
8% hmotnosti náplně je hořlavých.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro průmyslové a profesionální použití.
(pouze Bezpečnostní list)
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+ P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

» Bezpečnostní list

Položky označené (*) je nutné vyplnit.

Další doporučené zboží

09.12.2019

UPOZORNĚNÍ: Expedice zboží o vánočních svátcích

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že objednávky přijaté do neděle 15. 12. 2019 budou dodány do pátku 20. 12. 2019. Pozdější objednávky budou expedovány až od čtvrtka 2. 1. 2020.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

26.02.2019

NOVINKA: ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili náš nový produkt. Jedná se o univerzální čisticí přípravek s leskem “ALTUS Professional CLEANER MARSEILLE“.

30.11.2018

CARNA4 - krmivo pro psy a kočky

Jelikož je našim velkým koníčkem chovatelství a zvířata máme velmi rádi, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat nějaké výjimečné a zdravé krmivo, které budeme propagovat a prodávat.

MenuX

InformaceX