Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Finish Quantum Ultimate tablety do myčky 51 ks

AkceVýprodej
Finish Quantum Ultimate tablety do myčky 51 ks
Výrobce:Reckitt Benckiser
Katalogové číslo:081024
EAN kód:5900627090321
Skupinové balení:4 ks
Dostupnost:skladem
Běžná cena bez DPH:288,00 Kč
Běžná cena s DPH:348,48 Kč
Sleva:30%
Akční cena bez DPH:203,00 Kč
Akční cena s DPH:245,63 Kč

Nejlepší složení Finish pro nepřekonatelnou čistotu a lesk. Prášek efektivně odstraňuje zaschlé nečistoty od jídla. Účinně odstraňují nečistoty, skvrny (káva a čaj), usazeniny a zároveň se starají o lesk příborů a stříbrných kusů nádobí. Powerball dodává dokonalý lesk. Gel si poradí i s nejodolnější mastnotou. S biologicky rozložitelným, ve vodě 100% rozpustným obalem.
Kapsle také poskytují účinnou ochranu myčky nádobí, filtru a  zabraňují tvorbě vodního kamene. Také odstraňují zbytky spáleného jídla a dodávají nádobí oslňující lesk bez šmouh. Finish Quantum Ultimate také pracují při nízkých teplotách.
Finish Quantum Ultimate jsou gelové tablety do myčky nádobí, které jsou doporučovány předními výrobci myček.

14 účinků pro nejvyšší čistotu a lesk:

Předmáčení
 Silné čištění
 Odstraňuje mastnotu
 Oplach
 Ochrana myčky před vodním kamenem
 Funguje při nízkých teplotách
 Odstraňuje připálené jídlo
 Ochrana filtru
 Ochrana skla
 Rychle se rozpouštějící fólie
 Odstranění odolných skvrn napoprvé
 Ochrana stříbra
 Mimořádný lesk
 Rychle se uvolňující power gel


Bezpečnostní upozornění:     Varování

Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

H272     Může zesílit požár; oxidant.
H302     Zdraví škodlivý při požití.
H315     Dráždí kůži.
H318     Způsobuje vážné poškození očí.
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
H334     Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335     Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400     Vysoce toxický pro vodní organismy.
P101     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103     Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264     Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313     Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další doporučené zboží

Podobné produkty

17.02.2021

Dárek k nákupu

K nákupu nad 1 000 Kč dostanou zákazníci zdarma dezinfekční gel 100ml.

07.01.2021

COROMED Hand Sanitizer antibakteriální gely na ruce

Rádi bychom Vám představili novinku v našem sortimentu. Parfemované antibakteriální gely Coromed.

09.09.2020

NOVINKA: České jednorázové zdravotní roušky

V září 2020 jsme do našeho sortimentu certifikované zdravotní roušky.

07.10.2019

NOVINKA: Zásilkovna

NOVĚ mají zákazníci možnost si pro drobnější objednávky na našem eshopu zvolit možnost doručení zboží i přes službu ZÁSILKOVNA.

MenuX

InformaceX